od: 2006-10-10
suma odsłon: 1192194
ostatnia edycja treści:
2017-10-17 11:39:42

Zamówienia publiczne: Ogłoszone

przedmiot: Naprawa tokarki
typ:Ogłoszone
numer sprawy: NT/P-43/1/2017
przedmiot: Dostawa drutu do automatycznej prasy hydraulicznej Anis Trend
typ:Ogłoszone
numer sprawy: DS/P-47/2017
przedmiot: Odbiór i zagospodarowanie odpadów niebezpiecznych
typ:Ogłoszone
numer sprawy: ON/P-44/2017
przedmiot: Usługi zimowego uZimowe trzymania dróg, placów i chodników na terenie gminy miasta Toruń
typ:Ogłoszone
numer sprawy: AZ/ZP -11/2017

Ogłoszenie o niniejszym zamówieniu zostało skierowane do publikacji w Dzieniku Urzędowym Unii Europejskiej (2017 - 111350)

Po opublikowaniu ogłoszenia ( do 5 dni od czasu przekazania) zostaną zamieszczone na stronie dokumenty przetargowe.

Uwaga: Zamieszczono dokumentację przetargową

Uwaga; Zamieszczono informację z sesji otwarcia ofert z dnia 25.09.2017

Uwaga: W dniu 11.10.2017r.  zamieszczono informację o wyborze oferty najkorzystniejszej

Podmiot udostępniający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
Data wytworzenia: 2013-03-01 11:25
Kto opublikował: admin
Data publikacji: 2013-03-01 11:25
Kto zmodyfikował Magdalena Krzyżanowska 
Data ostatniej modyfikacji: 2014-06-12 13:19
Ilość odsłon: 325358
Repozytorium zmian
drukuj