od: 2006-10-10
suma odsłon: 1158345
ostatnia edycja treści:
2017-08-18 12:15:49

Zamówienia publiczne: Ogłoszone

przedmiot: Usługi zimowego uZimowe trzymania dróg, placów i chodników na terenie gminy miasta Toruń
typ:Ogłoszone
numer sprawy: AZ/ZP -11/2017

Ogłoszenie o niniejszym zamówieniu zostało skierowane do publikacji w Dzieniku Urzędowym Unii Europejskiej (2017 - 111350)

Po opublikowaniu ogłoszenia ( do 5 dni od czasu przekazania) zostaną zamieszczone na stronie dokumenty przetargowe.

Uwaga: Zamieszczono dokumentację przetargową

przedmiot: Roboty remontowe szatni i umywalni kierowców oraz ładowaczy w budynku warsztatu pomocniczego przy ul. Grudziądzkiej 159 w Toruniu
typ:Ogłoszone
numer sprawy: RD/P-33/2017

Uwaga: Termin składania ofert przedłużony do 31.08 .2017 r. do godz.10:00

przedmiot: Badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017
typ:Ogłoszone
numer sprawy: SF/01/RN
przedmiot: Dostawy środków chemicznych
typ:Ogłoszone
numer sprawy: SCh/P-27/2017
przedmiot: Zapewnienie usług personelu
typ:Ogłoszone
numer sprawy: PN/ZP - 08/2/ 2017

Uwaga: zamieszczono odpowiedź na pytanie z dnia 26.06.2017

Zamieszczono informację z sesji otwarcia ofert z dnia 20.06.2017 r., godz.: 10:15

przedmiot: Usługi w zakresie personelu
typ:Ogłoszone
numer sprawy: PN/ZP - 08/2017

Uwaga: 21.06.2017 r.  - unieważnienie postępowania

Podmiot udostępniający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
Data wytworzenia: 2013-03-01 11:25
Kto opublikował: admin
Data publikacji: 2013-03-01 11:25
Kto zmodyfikował Magdalena Krzyżanowska 
Data ostatniej modyfikacji: 2014-06-12 13:19
Ilość odsłon: 309653
Repozytorium zmian
drukuj