od: 2006-10-10
suma odsłon: 1158354
ostatnia edycja treści:
2017-08-18 12:15:49

Ogłoszenia archiwalne

Rada Nadzorcza Spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu z siedzibą przy ul. Grudziądzkiej 159 w Toruniu ogłasza nabór ofert na kandydata na stanowisko prezesa Zarządu oraz zastępcy prezesa Zarządu Spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu

Materiały dodatkowe do ogłoszenia:

Uchwała nr 09/17 Rady Nadzorczej Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu w sprawie przeprowadzenia procedury wyłonienia kandydata na stanowisko prezesa Zarządu oraz zastępcy prezesa Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu

Zasady przeprowadzenia naboru ofert kandydatów na stanowisko prezesa Zarządu oraz zastępcy prezesa Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu

Sprawozdanie finansowe za 2014 r.

Sprawozdanie finansowe za 2015 r.

Sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności za 2014 r.

Sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności za 2015 r.

Akt przekształcenia przedsiębiorstwa komunalnego w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością Spółki MPO Sp. z o.o. w Toruniu

Struktura organizacyjna Spółki

Uchwała nr 29/17 Rady Nadzorczej Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu w sprawie wyboru kandydatów którym zostanie zaproponowane zawarcie umowy i którzy zostaną powołani na stanowisko Prezesa Zarządu oraz Zastępcy Prezesa Zarządu Spółki

 

 

Ogłoszenie - nabór na stanowisko kierowca ładowacz
Ogłoszenie - nabór na stanowisko ds. ekonomicznych
Ogłoszenie - nabór na elektromechanika
Ogłoszenie - nabór na stanowisko ds. ochrony środowiska
Ogłoszenie - nabór na kierownika Działu Technicznego
Ogłoszenie - nabór na stanowisko ds. edukacji ekologicznej
Ogłoszenie - nabór na inspektora ds. inwestycji i remontów
Ogłoszenie - nabór na stan. technologa w ZUOK
Ogłoszenie - nabór na dyrektora finansowego - głównego księgowego

Ogłoszenie - nabór na stan. ds. ochrony środowiska
Ogłoszenie - nabór na głównego księgowego
Ogłoszenie - nabór na specjalistę ds. rozwoju
Ogłoszenie - nabór na kierownika działu technicznego

Ogłoszenie - nabór na specjalistę ds. ekonomicznych
Ogłoszenie - nabór na specjalistę ds. zamówień publicznych

Ogłoszenie - nabór na kierownika ZUOK
Ogłoszenie - nabór na głównego księgowego
Informacja o zakończonym naborze ofert na stanowisko zastępcy prezesa

Podmiot udostępniający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
Data wytworzenia: 2017-05-11 22:42
Kto opublikował: Magdalena Krzyżanowska
Data publikacji: 2017-05-11 22:42
Kto zmodyfikował Magdalena Krzyżanowska 
Data ostatniej modyfikacji: 2017-06-13 08:38
Ilość odsłon: 253
Repozytorium zmian
drukuj